TRANG CHỦ » VAN TIẾT LƯU THEMOKING TBF » Van tiết lưu Cascadia/0808B
Van tiết lưu Cascadia/0808B
  • Van tiết lưu Cascadia/0808B
  • Van tiết lưu Cascadia/0808B
  • Van tiết lưu Cascadia/0808B
Van tiết lưu Cascadia/0808B
Giá: 0 VND (Liên hệ trực tiếp)
Tình trạng hàng: CÒN HÀNG
  • Mã sản phẩm: VT0040
  • Hãng sản xuất: TBF2D
  • Xuất xứ:Tôi muốn nhận bản tin vật tư và tài liệu:
  • Thông tin chung về sản phẩm

Van tiết lưu điều hòa xe đầu kéo Cascadia. Mã số van: TBF-0808