TRANG CHỦ » Đăng ký nhận bản tin BCDC » Đăng ký nhận bản tin BCDC
Đăng ký nhận bản tin BCDC

Bản tin của CTY TNHH Bách Cường Đạt (BCDC) bao gồm các nội dung dưới đây:

- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực điện lạnh ô tô, máy cơ giới và các hệ thống điện lạnh chuyên dụng.

- Tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về sản phẩm, vật tư điện lạnh

- Bản tin định kỳ về sản phẩm mới của BCDC

- Thông tin về chính sách ưu đãi thương mại vật tư điện lạnh của BCDC

- Thông tin hữu ích từ BCDC

BCDC sẽ gửi định kỳ qua hình thức là THƯ ĐIỆN TỬ đến hòm thư đã được đăng ký trước.

Thông tin đăng ký của Quý khách sẽ được bảo mật, chỉ được sử dụng trong BCDC cho hình thức gửi các thông tin trên và không được chuyển giao cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Quý khách có thể tự gỡ đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào khi không còn nhu cầu và không cần phải thông báo trước.

Đăng ký Email để nhận bản tin bằng cách nhấn vào nút Đăng ký dưới đây:

 
Trân trọng,
CTY TNHH Bách Cường Đạt