TRANG CHỦ » NẮP B-VALVE PLATE MÁY NÉN » Nắp bê lốc DKS32/Lá đẩy
Nắp bê lốc DKS32/Lá đẩy
  • Nắp bê lốc DKS32/Lá đẩy
  • Nắp bê lốc DKS32/Lá đẩy
  • Nắp bê lốc DKS32/Lá đẩy
Nắp bê lốc DKS32/Lá đẩy
Giá: 0 VND (Liên hệ trực tiếp)
Tình trạng hàng: CÒN HÀNG
  • Mã sản phẩm: NB0006
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:Tôi muốn nhận bản tin vật tư và tài liệu:
  • Thông tin chung về sản phẩm

Nắp bê lốc điều hòa Valeo TM31 hoặc Valeo DKS32. Loại: Lá đẩy.